×

Obsługa kadrowo – płacowa

W ramach obsługi kadrowo płacowej oferujemy usługi w zakresie:

 

  • rejestracji pracowników w ZUS oraz sporządzanie deklaracji ZUS i do US
  • naliczania wynagrodzeń;
  • sporządzania deklaracji PFRON;
  • obsługi umów o pracę, umów cywilno-prawnych i innych;
  • administrowania teczek osobowych;
  • kontroli okresowych badań lekarskich i szkoleń BHP;
  • ewidencji urlopów wypoczynkowych, zwolnień lekarskich itp.
  • raportowania GUS.