×

Obsługa księgowa

Biuro Rachunkowe SEZAM w ramach obsługi księgowej zajmuje się prowadzeniem:
Prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych obejmuje:
 • opracowanie oraz wdrożenie polityki rachunkowości;
 • opracowanie planu kont dopasowanego do każdego klienta indywidualnie,
 • dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi;
 • kontrola rozrachunków oraz kont rozrachunkowych;
 • sporządzanie zestawień obrotów i sald;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych;
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla potrzeby podatku VAT;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzenie deklaracji podatkowych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych;
Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów obejmuje:
 • dekretację dokumentów księgowych zgodnie z przepisami o rachunkowości i przepisami podatkowymi;
 • prowadzenie odrębnych ewidencji dla potrzeby podatku VAT;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzenie deklaracji podatkowych;
 • wyliczanie zobowiązań podatkowych i sporządzenie deklaracji podatkowych;
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia oraz ewidencji środków trwałych;
Prowadzenie ewidencji podatkowej ryczałtu ewidencjonowanego obejmuje:
 • prowadzenie rejestrów dla potrzeb podatku VAT, sporządzanie deklaracji VAT, plików JPK,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-16A , PIT-28.